Bike Emotions

ALGEMENE VOORWAARDEN BIKE-EMOTIONS

Veiligheid en privacy Bike-Emotions

Bike Emotions heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Onderstaand zetten wij uiteen hoe wij binnen Bike Emotions ( www.bike-emotions.com ) met persoonlijke informatie omgaan. Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwd bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier worden geopenbaard. De informatie die u aan Bike Emotions geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door ons is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website. Bike Emotions gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Te allen tijde is de klant bevoegd persoonlijke gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te verwijderen.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neemt u dan contact op met: Bike Emotions, Sint Jansgildestraat 63A, 7037 AW Beek.

Webshop keurmerk

Bike Emotions onderschrijft de wet “Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.” De wet “Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten” (wetsvoorstel 26 861) beoogt de consument een betere bescherming te bieden bij het kopen van goederen en diensten via internet, telefoon, post en andere communicatietechnieken. De wet is op 1 februari 2001 in werking getreden.

Leveringsvoorwaarden Bike Emotions

Hiermee komen alle eerdere leveringsvoorwaarden te vervallen.

Artikel 1. Nederlands recht

1.1

Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

1.2

Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.

1.3

Bike Emotions is een initiatief, handelsnaam en webwinkel van Bike Emotions. ingeschreven bij de k.v.k onder nummer 09166274. BTW nummer NL817390443.B01

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1

Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.

2.2

Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt Bike Emotions het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd (lees: bevestigd).

Artikel 3 Product

De door u bestelde fiets(en) word(t)(en) door Bike Emotions rijklaar afgeleverd.

Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant / importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen voorbehouden.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1

Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

4.2

Betaling kan vooraf of tijdens aflevering geschieden. Vooraf betalen kan door middel van bank/giro. Bij het ophalen in Beek geniet betaling per PIN de voorkeur. Betaalt u tijdens aflevering bij u thuis (rembours), dan dient de betaling contant te geschieden.

Artikel 5. Levering

5.1

Indien u de fiets op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij de fiets bij u (laten) bezorgen.

5.2

De fiets(en) en/of accessoire(s) kunnen ook door de koper – op de afhaallocatie , Bike Emotions St. jansgildestraat 63A Beek worden opgehaald. Hiermee vervallen uiteraard de verzendkosten. Voor de tijden waarop dit mogelijk is, raadpleegt de koper de website.

Artikel 6. Voorbehoud van eigendomsrecht

Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Bike Emotions verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie, Aansprakelijkheid en reclames

Bike Emotions hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. Garantiegevallen worden uitsluitend uitgevoerd in onze winkel / werkplaats op ons adres -. St. jansgildestraat 63A Beek Op dit adres kunt u tevens terecht voor alle andere reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw fiets. De winkel / werkplaats is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 9.30 tot 18.30 uur. Reclames binnen 7 werkdagen op producten die zelf worden afgehaald en geen uniek karakter dragen, producten met een uniek karakter zijn producten die wij niet op voorraad voeren en apart door ons besteld zijn. Indien garantieafhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw rekening. Bike Emotions vergoedt nooit reparatiekosten van derden.

Artikel 8. Verzekeringen

Bike Emotions biedt een diefstalverzekering aan. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de voorwaarden van de verzekeraar.

Artikel 9. Wet kopen op afstand

Uiteraard onderschrijft Bike Emotions de wet kopen op afstand.

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u na het doen van aankopen bij Bike Emotions het recht op een bedenkperiode van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, mits in 100% nieuwstaat en in originele en onbeschadigde verpakking. U dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen. U kunt eenvoudig een mailtje sturen naar mail@bike-emotions.nl met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw ordernummer. Geeft u in dit mailtje aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).

Artikel 10. Uitsluitingen

In geval er sprake is van overmacht (niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen), behoudt Bike Emotions zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.

Artikel 11. Bijzondere bepalingen

Maten, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten. Bike Emotions behoudt het recht om bij een unieke bestelling die niet op voorraad is en apart besteld dient te worden, een aanbetaling te vragen van minimaal 20% van het aankoopbedrag.

PRIVACYVERKLARING BIKE-EMOTIONS

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03-01-2022.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Bike Emotions. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bike Emotions niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Bike Emotions respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens en gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bike Emotions of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bike Emotions of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bike Emotions of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website- activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: Bike Emotions, Sint Jansstraat 63a, Beek Montferland, tel.: 0316-533060, email: mail@bike-emotions.nl.

DISCLAIMER / AANSPRAKELIJKHEID BIKE-EMOTIONS

Bike Emotions besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van de gegevens op de site teneinde de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens zoveel als mogelijk te waarborgen. Bike Emotions kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site. Bike Emotions sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website uit. Bike Emotions kan er voorts niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid of juistheid voor een bepaald doel of anderszins. Voor het geval hyperlinks op deze website leiden naar een website buiten het domein van Bike Emotions sluit Bike Emotions ook elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van die websites.